Page 226

Flower Power - Om Barn i Stan och det som gror på Seved

  —  Det har funkat. Men allting kan ju bli bättre. Problemen på Seved 224 handlar väldigt mycket om ordningsstörningar där polisen har svårt att leva upp till det den ska göra. Vi kan aldrig som kommunal verksamhet gå in i det fiskala. Vi måste jobba med det förebyggande och se till att ungdomarna blir mer motiverade. Vi kan också ta hand om dem som blir dömda för olika förseelser.   Här uppenbaras nu än en gång ett cirkelresonemang, som kan bidra till att förklara varför både Anders Malmquist och jag känner igen problemen sedan 70-talet. Och det är inte någon god cirkel: alla tycker att ansvaret är någon annans. Polisen suckar över socialtjänsten och socialtjänsten över polisen.   Dessutom är det svårt att mäta om saker och ting går framåt och blir bättre.   —  Tittar man på omhändertaganden och insatser från socialtjänsten i stadsdelen har de gått ner i tonårsgruppen och ökat i barngruppen. Det är lite illavarslande, tycker Malmquist. Det handlar om föräldrars oförmåga att ta hand om sina barn. Jag tror att Seved kan vara den skuggsida dit solen kommer sist i urbaniseringsprocessen när Södra innerstaden stabiliseras. Men jag tror att den kommer dit. Det finns positiva tendenser. I MKB-delen har man fått stabilitet, man har efterfrågan på lägenheter och inflyttning av mer resursstarka personer. Frågar du samtidigt dem som bor på Rasmusgatan tycker de inte att det har blivit bättre. Vi har just i dagarna tittat på den upplevda tryggheten i området och den har inte blivit bättre. Mötesplatsen Lena Romansoff är anställd på Mötesplatsen, som är Södra innerstadens lokala kontor vid Sevedsplan. Hon kallas områdesutvecklare.   Jag frågar vad det betyder. Jag lyssnar på vad de boende säger, svarar hon. Ett problem har varit nedskräpningen.   —  Varför det behöver städas så mycket? Det kanske du ska gå ut och fråga medborgarna som bor här, säger Lena Romansoff. De missar väl en del papperskorgar. Många gånger när man jobbar med


Flower Power - Om Barn i Stan och det som gror på Seved
To see the actual publication please follow the link above