Page 225

Flower Power - Om Barn i Stan och det som gror på Seved

Stadsdelsförvaltningen Anders Malmquist är stadsdelschef i Södra innerstaden. Han började det jobbet hösten 2008 efter en stökig sommar på Seved. Vad hade gjorts i området, undrade han. Projekten hade kommit och gått, upptäckte han, och nu behövdes det ett större projekt som var varaktigt och byggde på de ordinarie resurserna i stadsdelarna.   —  Vi fångade upp namnet Turning Seved. Jag tyckte det var kul. Det kommer från några studenter på Malmö högskola, som skrev en rapport om området för fem-sex år sedan. Det blev ett bra arbetsnamn.   Egentligen är det inte så konstigt: kommunens anställda ska samarbeta, resurser ska utnyttjas bättre, information ska spridas och nätverk utvecklas. Helst ska man, om man arbetar i stadsdelen, alltid gå runt med Seved i bakhuvudet.   —  Det finns ingen quick fix, säger Anders Malmquist. Redan när jag växte upp i Malmö på 60- och 70-talen var Seved ett område med mycket utanförskap. Det har liksom bara följt med genom åren.   Jag undrar hur en långsam fix skulle kunna se ut. Jo, först ska krav ställas på de oseriösa fastighetsägarna.   —  Vi brukar prata om fem-sex fastigheter på Seved som är riktigt illa ansatta. De har olika ägare. Det som kännetecknar Seved är att där finns ett 20-tal olika fastighetsägare inblandade. De andra problemområdena i Malmö är miljonprogramsområden med få fastighetsägare.   Det gäller också att få i gång ett bra förebyggande arbete bland ungdomarna, menar Malmquist. En liten sektion med egen lokal i området etableras under 2010.   —  Det ungdomarna på Seved säger är att de vill ha jobb. Det är det viktigaste kravet de ställer på samhället. Då får vi kraftsamla ännu mer kring det.   När jag frågar varför det förebyggande arbetet inte har fungerat tidigare svarar han att så kan man inte uttrycka saken. 223


Flower Power - Om Barn i Stan och det som gror på Seved
To see the actual publication please follow the link above