Page 227

Flower Power - Om Barn i Stan och det som gror på Seved

sociala frågor syns ens arbete inte. Men renhållning syns. Torget är också omgjort. Förr var lekplatsen där inbäddad i buskar, ingen hade insyn. Nu är det ett öppet fint torg och lekplatsen används mycket. I buskagen pågick saker som vi inte såg, men de som var där med sina barn såg det. Och då är det ju de boende som ska tala om hur det ska se ut. De bor här, det gör inte vi. Är Seved en bra miljö att växa upp i? —  Ett stort problem är trångboddheten. Här finns många ungdomar som är ute om kvällarna och kanske inte gör det de ska. Det har ju varit pistolskjutning och hot och sådana grejer. Det är kanske inte så lämpligt för barn att växa upp på det viset. Vad berättar du för stadsdelschefen? —  Jag pratar inte så mycket med stadsdelschefen. Jag talar om vad de boende tycker. Sedan är det gatukontoret eller polisen som ska göra jobbet. Många tjänstemän lever isolerat. De borde komma ut i sådana här bostadsområden; man ska inte svassa runt några problem. Är det det man har gjort? —  Jag tror att de boende själva vill ha mer krav på sig. Det finns de som vill ha övervakningskameror. Det har kanske blivit dags att se över vissa lagar. Läget har förändrats sedan socialtjänstlagen skrevs. Då kunde man få arbete och bostad. Nu är det jättesvårt. Man måste jobba mer otraditionellt. Jag tror att alla har jobbat i god tro, men allting förändras hela tiden. Det går fort. Killarna som man har sett som små är vuxna i dag, och nu går de utan arbete. Det är viktigt att börja med en gång när folk kommer till Sverige. Lär man sig svenska då blir det lättare att få arbete. De har fått gå och dra alldeles för länge. 225


Flower Power - Om Barn i Stan och det som gror på Seved
To see the actual publication please follow the link above