Page 131

Egna Röster Egna Bilder

lexikon och sedan gick vi igenom allt som publicerats i den akademiska världen och på olika håll i Somalia för att kunna lägga till fler ord. I vårt lexikon finns nästan 50 000 ord. Det är väldigt mycket för att vara ett afrikanskt språk, men om vi hade haft resurser att fortsätta i stor skala hade vi säkert fått fram mer än 100 000 ord. Det finns variationer inom det somaliska språket, som i alla språk i alla länder. Det språk som man valde på 1970-talet hade använts sedan 1940-talet i bland annat radion och därför hade det blivit det gemensamma somaliska språket. Beslutet 127 fattades officiellt 1972 och accepterades utan större problem. Lexikonet syftar till att stärka somaliskan. Det innehåller en lång introduktion, som beskriver hur det är upplagt så att även icke-specialister kan använda det. Det innehåller dessutom grammatiska beskrivningar, så det är ett riktigt lexikon. Hur är det somaliska språkets ställning i dag? Jag är rädd att vi redan har förlorat en hel del vad gäller språket. Inte så mycket i fråga om talspråket, men när det gäller utbildning har vi redan tappat mycket efter mer än tjugo år av inbördeskrig. Det var väldigt modigt att välja att gå från ett system där unga somalier utbildades på antingen italienska, engelska eller arabiska till ett där man bara använde somaliska. Politiskt var det ett mycket relevant steg. Bort med språken från den koloniala tiden, vi har vårt eget språk! Men det är en annan sak att nå en hög språklig nivå. Handlar ert arbete om framtiden eller om att konservera? Jag hoppas att det verkligen ska gynna framtida generationer. Många somalier i diasporan är födda utomlands och blir därför svenskar eller italienare, men rötterna är väldigt viktiga. Och språket är en del av rotsystemet. Lexikonet finns tillgängligt på internet, det är gratis. Det är för oss ett sätt att skicka det till Somalia. Från början var jag en vanlig lingvist, en abstrakt teoretiker, men när jag reste till Somalia förändrades mitt synsätt. Teori kan vara intressant och utmanande, men när man inser att man kan påverka verkligheten blir allting så mycket mer relevant.


Egna Röster Egna Bilder
To see the actual publication please follow the link above