Page 130

Egna Röster Egna Bilder

Annarita Puglielli 1976 publicerade Yassin Osman Kenadid det allra första somaliska lexikonet, ”Qaamuuska Af-Soomaaliga”, i vilket han hade samlat 15 000 ord. Först 2012 kom en ny och utvidgad version av Yassin Osmans standardverk. Huvudansvarig 126 för den nya utgåvan är professor Annarita Puglielli, chef för Centret för somaliska studier vid Roms universitet. Första gången jag blev tillfrågad om att resa till Somalia var 1976. Vi skulle åka dit för att undervisa i italienska och insåg omedelbart att det skulle vara väldigt spännande att engagera sig i det här landet. Det fanns en stark vilja att växa. Universitetet hade just öppnat och unga somalier frågade efter utbildning på en rad olika områden. Italienskan skulle bli deras undervisningsspråk. Samtidigt upptäckte vi att det saknades möjligheter att undervisa i somaliska. Man lärde inte ut grammatik i skolan. Det fanns en lärobok på somaliska, men den innehöll bara korta berättelser och övningar i att fylla i och göra meningar fullständiga. Det fattades en grammatikbok att slå upp saker i. Detta blev något som vi prioriterade i samarbete med den tidens somaliska regering. Vi ville åstadkomma två saker: vi ville beskriva somaliskan samtidigt som vi undervisade somalier. På 1990-talet hävdade jag att vi omöjligt kunde avbryta vårt arbete bara för att det pågick inbördeskrig. Vi hade somalier utomlands som samarbetade med oss. Vi fortsatte med projektet som planerat. Det här lexikonet tog förstås längre tid än vi hade tänkt oss. Jag fick kämpa för att få universitetet i Rom att acceptera ett somaliskt center. Det är nu förmodligen det enda i hela världen. Varför fanns det behov av en ny version av det somaliska lexikonet? Vi började vårt arbete med en somalisk-italiensk ordbok och nu har vi till slut producerat det här somaliska språklexikonet. Vi var tvungna att lära oss mycket om Somalia och somalier var tvungna att lära sig hur man skriver ett lexikon. Yassin Osmans lexikon är en milstolpe i somalisk lexikografi. Vi utgick från hans


Egna Röster Egna Bilder
To see the actual publication please follow the link above