Page 12

Egna Röster Egna Bilder

Att berätta sin historia ”Egna röster, egna bilder” (EREB) har varit ett projekt som drivits av kulturföreningen Hidde Iyo Dhaqan i Malmö med ambitionen 8 att återberätta och formulera en modern historia som gått upp i rök. Mer än tjugo år av inbördeskrig har förött Somalia, det kollektiva minnet är selektivt och redan delvis utraderat. Somalia var på 1960- och 1970-talen ett helt annat samhälle än i dag. Nu har kriget slagit sönder landet, skolor och kulturinstitutioner är borta och runt en miljon människor har gett sig av. Mer än 40 000 av dem har kommit till Sverige. Den här boken bygger på berättelser från somaliska ungdomar i Malmö och intervjuer som gjorts både med och av dem, i det senare fallet främst med äldre släktingar. En rad arrangemang, träffar och läger har ordnats, där många ungdomar klivit fram och avslöjat sig som goda berättare. Somalia har ibland beskrivits som en nation av poeter och den muntliga berättartradition detta syftar på har både levt vidare och stimulerats genom EREB. Den koloniala historien har bidragit till att skapa det moderna Somalias kultur. Vid sidan om somaliskan, som är ung som skriftspråk, talar många somalier arabiska, engelska eller italienska.


Egna Röster Egna Bilder
To see the actual publication please follow the link above