Page 13

Egna Röster Egna Bilder

Under en kort tid introducerades också ett helt eget somaliskt skriftspråk, osmani. Språkets roll som bärare av kulturen går inte att överskatta och det finns bland somaliska författare i exil en oro för att frånvaron av nationella kulturinstitutioner och massmedier kan komma att försvaga och underminera so- maliskan. Och det får omedelbara konsekvenser för samhället – dåligt språk leder till dåliga tankar, som en författare uttrycker 9 det här i boken. EREB har varit viktigt för att ge röst både åt egna erfarenheter och åt ett land, som förlorat sin självständighet, sina strukturer och många minnesbilder, och som i nyhetsrapporteringen framställs på ett ganska klichéartat sätt. Boken innehåller ett rikt bildmaterial, med såväl nytagna foton från somaliskt vardagsliv i Malmö som historiska fotografier ur unika, privata samlingar. De senare visar ett Somalia som för bara några decennier sedan var ett väl fungerande samhälle, med universitet, forskning, infrastruktur, rättsväsen och kvinnor i olika delar av yrkeslivet. Med inbördeskrigets förödelse på näthinnan har mycket skjutits åt sidan eller helt glömts bort, och en yngre generation har aldrig fått uppleva den här verkligheten.


Egna Röster Egna Bilder
To see the actual publication please follow the link above