Page 34

Flower Power - Om Barn i Stan och det som gror på Seved

vid sidan av arbetsmarknaden och det skötsamma samhället. En del hus ser eländiga ut. Jag skulle aldrig våga gå ut på balkongerna som hänger på sniskan på fasaden mitt emot Barn i Stan. Genom sina speciella förutsättningar – centralt och ändå avlägset – har Seved i dag en befolkningssammansättning med ganska många svenskfödda pensionärer, som bott här länge och som ofta arbetat inom industrin och vården, och stora barnfamiljer med utländsk bakgrund som flyttat 32 hit på senare tid. En mycket stor andel av de vuxna arbetar inte.   I Malmö stads statistik finns Seved inte med som separat område utan ingår i den del av Södra innerstaden som kallas Södra Sofielund. Hit hör också den äldre småhusbebyggelse, som finns bevarad vid smågatorna intill Lönngatan och där den sociala strukturen är annorlunda än på Seved. I utvärderingen av ett av alla projekt som initierats i området, Sevedssatsningen 2004-05, heter det att området ”rymmer såväl näst intill småhusidyll och relativt stabila delar med välskötta hyreshus som starkt problematiska delar med fastighetsägare som missköter sina hus”.   I Södra Sofielund bor cirka 4.500 personer, av vilka en fjärdedel är under 20 år. 45 procent är födda i ett annat land. 70 procent av bostäderna är ettor eller tvåor. Andelen förvärvsarbetande i Södra Sofielund är 44 procent, vilket kan jämföras med 64 procent i Malmö som helhet. En tredjedel av barnfamiljerna i Södra Innerstaden får försörjningsstöd (14 procent i hela Malmö) och på Seved är den andelen med all sannolikhet större. Valdeltagandet är lågt.


Flower Power - Om Barn i Stan och det som gror på Seved
To see the actual publication please follow the link above