Page 33

Flower Power - Om Barn i Stan och det som gror på Seved

31 Långt borta och nära Seved är på samma gång anonymt och ökänt. Det ligger lite undanskymt och inklämt mellan trafiklederna Lönngatan, Lantmannagatan och Ystadvägen, men figurerar kontinuerligt i lokalmediernas brottsrapportering. Kriminalitet, hotfulla gäng och risiga fastigheter återkommer i debatten och då är det framför allt området runt Rasmusgatan som avses.   Seved är inte så stort. När jag sträcker på mig kan jag nästan se från den ena änden till den andra. Det springer många barn över gatorna och bilisterna kör ofta alldeles för fort. Det är svårt att förstå varför de har så bråttom. Även till fots passerar man Seved i en blinkning.   Egentligen är de fysiska förutsättningarna goda för att det här ska bli en trevlig liten stadsdel. Bebyggelsen är relativt låg, gatunätet ganska intimt och den centrala platsen, Sevedsplan, är bra mycket trivsammare än många standardiserade förorts- och småstadstorg. När Seved var nybyggt fanns här gott om småbutiker och sociala aktiviteter knöt samman de boende. Där Barn i Stan nu har sina lokaler, på Sevedsgatan 12, odlade man i sina kolonilotter.   Huvuddelen av bebyggelsen är från 1950-talet och det finns också flera äldre industrifastigheter här. Några används numera av kulturarbetare och i det nedlagda Prippsbryggeriet finns föreningslokaler och fritidsverksamheter.   Det kommunala bostadsbolaget MKB har gjort satsningar för att förbättra områdets standard och rykte. I och med att det är svårt att hitta bostäder närmare centrum av Malmö har studenter och andra ungdomar börjat söka sig till Seved med en begynnande gentrifieringsdiskussion som följd. Kommer den här delen av stan, nu ansedd som en av de mest nergångna, att så småningom tas över av en kulturhipp medelklass?   Sannolikt dröjer det ett tag: i de dåligt skötta delarna av det privatägda fastighetsbeståndet har det i många decennier pågått ett liv


Flower Power - Om Barn i Stan och det som gror på Seved
To see the actual publication please follow the link above