Page 223

Flower Power - Om Barn i Stan och det som gror på Seved

bara är ett verktyg. Vi gör det för att träffas och må bra och utvecklas. För Barn i Stan handlar det inte om att hålla emot, men att se till att det inte seglar i väg och bara blir lantbruk av alltihop. Helheten ska vara med.   Vad är det som det egentligen handlar om i ett utsatt område med knark och så vidare? Analyserna har blivit bättre, bredare, djupare, men fortfarande är det så att när man kommer till insatserna delas de glatt ut till de isolerade specialisterna, som fortfarande ofta gör något kontraproduktivt. Det kanske är jättebra att det finns generalister, inte bara inom läkarkåren utan ute i samhället också, som inte är så himla specialiserade. De kanske är så generella att de kan lösa upp massor med knutar. Ve, att blanda in sunt förnuft och sådana termer i det hela! Men låt oss prata om generalister, som klarar av att se flera orsaker och flera insatser, som ser att det här berör många på olika plan. Länge leve generalisten! Finns det någon risk för att det blir så mycket uppmärksamhet kring Barn i Stan, så många studiebesök och människor som vill ha möten med er, att det ni egentligen ska syssla med blir lidande? Det är ju som vi har varit inne på, att ingen tycks veta vad man ska göra åt problematiska bostadsområden, 221 och är det då någonting som verkar spännande samlas man där. Det är ingen som samlas kring en socialbyrå som anställer två nya socialsekreterare som ska betala ut bidrag. —  Orsaken till att så många samlas runt Barn i Stan – högskolor, universitet, förvaltningar, privatföretagare, regionala och statliga aktörer – är att bland deras teorier och praktiska experiment står vi för det goda exemplet. Detta är exemplet som visar att det faktiskt låter sig göras. Många vill lära och många vill ha lite guldfärg på axeln för att de har gnuggat sig mot oss.   Vi har fått börja välja och säga: ”Sorry, vi har inte tid nu.” Samtidigt är vi lite rädda eftersom vi bara har ett år kvar. Är någon av dem vi tackar nej till en möjlig finansiär eller samarbetspartner år fyra, fem, sex? Nu handlar det om att knyta upp dem som har möjlighet att gå


Flower Power - Om Barn i Stan och det som gror på Seved
To see the actual publication please follow the link above