Page 187

Flower Power - Om Barn i Stan och det som gror på Seved

satt det gubbar och tanter utanför och rökte. Det skapade ingen positiv bild. Sedan ramlade Lasse Flygare in och berättade om sitt projekt. Från vår sida fanns det då ingen tvekan över huvud taget.   Du kan själv tänka hur vi reagerar när det kommer in en kille och säger: ”Jag har ett projekt som jag ska driva några år, jag betalar hyra och det är bra för området.” Det är ju helt perfekt. Vårt samarbete har varit väldigt bra. Sedan har de fått känna på hur svårt det är att skapa engagemang bland människor. Engagemang är inget man kan köpa, det är inget man kan betala för. Man måste känna att det här vill jag göra.   Hade MKB knackat på min dörr och frågat om jag ville börja odla på min gård hade jag sagt nej. ”Nej, jag jobbar heltid och vill inte gå ner där en gång i veckan och rota.” Man kan relatera till sig själv: hur är människor i allmänhet?   De som kallas eldsjälar brinner upp väldigt fort om de inte får rätt hjälp och understöd. Jag säger till alla som vill engagera sig: ”Gör precis det du mäktar med, och när du känner att det här vill jag inte göra ska du bara säga till och så bromsar vi lite.” Men odlingen hos Barn i Stan har fått en spridningseffekt. —  Absolut. Det är jättebra för området att få en annan profil än att folk skjuter varandra på Rasmusgatan. Jag har fått jättemycket respons på odlingslotten inom MKB. Man kan tycka att det bara är några kvadratmeter plattor som är borta, men symbolvärdet är oerhört stort. Man kan odla i urban miljö.   Vi har fått lite friare tyglar här på Seved genom att området är som det är, och då kan man testa nya idéer. Fungerar inte odlingen lägger vi bara en gräsmatta där. Det är fantastiskt att växterna har fått stå ifred. Jag är en positiv människa i grunden, men det trodde jag faktiskt inte när de satte upp pilestaketet. Jag tänkte att nu kommer ungarna att springa och fäktas med dem. Men så blev det inte. Det beror kanske på att de tuffa ungarna vet att deras småsyskon är på Barn i Stan. 185


Flower Power - Om Barn i Stan och det som gror på Seved
To see the actual publication please follow the link above