Page 140

Flower Power - Om Barn i Stan och det som gror på Seved

Stämmer den beskrivningen också in på Seved i dag? —  Ja, i vissa delar. Man kan väl säga att området borde ha utvecklats mer positivt än vad som skett under alla de här 30 åren. Jag vet att det har gjorts en del insatser som tillfälligt har förbättrat området, bland annat när man körde något som hette Trygga Seved eller något liknande 138 och gick ihop, fastighetsägare och många andra. Det byggde lite på MKB-stilen att man själv ska ta hand om sina fastigheter. Det gjorde att det blev en förbättring, men den är ju svår att upprätthålla på sikt om man inte tar tag i grundproblemen. Vilka är de? —  Det måste vara seriösa fastighetsägare som sköter sina fastigheter och ser till sina hyresgäster. Med bostadsbristen i dag är det hur enkelt som helst att hyra ut även lägenheter i dåligt skick. Kan man skylla alla problem på hyresvärdarna? —  Nej, det kan man så klart inte. Där bor ju människor med väldigt olika bakgrunder, från flera olika nationer. Man kan väl säga att människor från vissa länder har fått väldigt stort utrymme där. Jag vet inte om det är bra att samla så många människor från ett och samma ställe i världen på ett sådant litet område. Förklaringen till att det ser ut som det gör är att där finns många socialt utslagna människor och relativt många ungdomar, som inte har lyckats hitta rätt här i livet.   Normalt brukar det vara problem med ungdomar upp till 16-18 år, sedan hittar de flesta någon väg att gå. Men just på Seved upplever man att det är ungdomar från 18 till 24 år som är det största problemet. Och framför allt påverkar de ungdomarna andra i negativ riktning. De får för mycket plats, för mycket utrymme.   Jag tycker att utslagningen är alldeles för stor i skolan. Skolan har inte uppfyllt de krav som man egentligen kan ställa på den. De sorterar folk genom betygen. Hur många ungdomar med invandrarbakgrund är det rimligt att tro ska få godkända betyg i matte, engelska och svenska när de bara kastas in i en klass och inte kan språket eller kulturen?


Flower Power - Om Barn i Stan och det som gror på Seved
To see the actual publication please follow the link above