Page 79

Egna Röster Egna Bilder

ton. Utanför deras port kan en krympling eller en mamma med spädbarn sitta och tigga. Pengarna de använder tillhör egentligen dem som lider utanför porten. Hur ska man förändra inställningen? Det finns ingen politiker med position i Somalia i dag som har gått in i systemet för att åstadkomma förändringar. Allt är korrumperat. Man köper röster. Rösterna 75 kan kosta tiotusentals dollar. Mattransporterna till flyktingar styrs av FN, men de får samtidigt inte lämna fartygen utan mutor till dem som kontrollerar hamnarna. ”Okej, i dag får vi ta in tio lastbilar, men två av dem lämnar vi till dig och så kan du sälja dem på marknaden.” Det är korruption nerifrån och upp. Du kan inte vara ärlig. Du blir dödad. Kommer du till Somalia med rent hjärta och försöker städa upp kommer du att bli eliminerad. För att skapa dig ett namn och bli en del av deras system måste du vara en slipad tjuv, du måste ha magisterexamen i bedrägeri. Tidigare dödade somalier varandra på grund av klantillhörigheten. Det har man gått ifrån i dag. Folk från olika klaner sitter i Mogadishu och de forna fienderna är nu de bästa vänner. De äter tillsammans. De tänker likadant. FN är också inblandat. Hela Somalia har blivit ett enda NGO-projekt och ingen är intresserad av att det ska avslutas eftersom många då skulle förlora sina inkomstkällor. Den här regeringen behåller pengarna själv. De fördelar inte resurserna. De har inte tagit itu med de interna problemen. I stället har de spätt på dem. De åker väldigt gärna på konferenser utomlands. Det är de som är problemet, de är inte lösningen. Det är de som ser till att det fortfarande finns internflyktingar, att folk inte får tillbaka sina egendomar, att de olika miliserna och al-Shabab kan finnas kvar. De säger att de bekämpar dem, men det gör de inte. Al-Shabab finns på flygplatsen, inom tullen, de jobbar i presidentpalatset, inom polisen och militären. De sitter i venerna i Mogadishu, i blodomloppet. Den uppväxande generationen har inte sett någonting annat än detta under tjugo år. Är det alltså så här det här landet är ämnat att vara? De tror att det är så här det är att vara människa. Hoppet är att det ska komma en ny generation med en annan syn på människovärde, demokrati och jämlikhet. Somalia är ett paradis på jorden som har tillåtits att ruttna.


Egna Röster Egna Bilder
To see the actual publication please follow the link above