Page 58

Egna Röster Egna Bilder

54 1960 ”Vi står på tröskeln till friheten. Timmen noll ska snart infinna sig i Somalia. Vi har omvärldens ögon på oss, beredda att godta oss och att kritisera oss. Hur kommer vår morgondag att se ut? Har vi någon plan? Hur tänker vi förverkliga den? Sådana frågor har under lång tid upptagit tankarna hos varje ärlig somalier. Vi måste försöka ge dem ett svar. Vår framtid måste vara den fria somalierns strävan efter större lycka och välstånd.” Mohamed Said Samantar i skriften ”Independent Somalia”, utgiven av somaliska studenter i Rom på självständighetsdagen den 1 juli 1960.


Egna Röster Egna Bilder
To see the actual publication please follow the link above