Page 53

Egna Röster Egna Bilder

gift att skaffa inkomst. Kvinnorna kunde inte röra sig utomhus, i striderna. Skulle man få lunch var man beroende av att man hade vapen i hand. Före 1991 hade kvinnorna ett helt annat liv. Det var mycket mer jämställt. Det är ett muslimskt land, men religionen var sekundär på den tiden. Det fanns kvinnliga officerare, poliser, piloter, parlamentariker. Andelen kvinnliga studenter var hög. Men sedan förstördes det. Laglöshet skapar ett enormt tryck. Det blir en börda att leva. När våldet tog över satt kvinnorna hemma med barnen och väntade på att få något att äta. Männen styrde i samhället. Dessutom var en man ingenting värd utan sitt vapen. Ingen lyssnade på någon annan. Man lyssnade bara på vapnet. Har jag vapen och ammunition blir du tvungen att lyssna. Tidigare hade vi en regering. Det var ett demokratiskt samhälle. Men vad hände sedan? På viktiga gator upprättade människor spärrar för dem som ville passera. Man fick betala för att komma förbi. Man samlade sig i klaner. Det fanns krigsherrar. De här militanta grupperna blev väldigt rika. För att behålla rikedomen måste de utveckla sina arméer. De värvade folk. Krigsherrarna blev arbetsgivare som gav de unga killarna vapen och kontrakt och säkerhet på ett osäkert ställe. Genom att vakta i krigsherrens rike fick man en bra inkomst. Man kunde försörja sin familj. Krigsherrens makt växte, han fick fler och fler anställda. Det gick inte att störta honom. På en osäker plats skapades någon form av säkerhet. Krigsherrarna delade upp Mogadishu. De började rättfärdiga sina handlingar i religionens namn. De började själva tro på det de sa och blev extrema. Det gick överstyr. I detta fattiga land kunde någon plötsligt dyka upp och erbjuda en massa pengar om man startade en propagandagrupp och rekryterade föräldralösa barn. Deras skallar skulle programmeras. Det finns alltid de som tjänar på grupperingar som al-Shabab. De som tjänar mest har själva finansierat dem. När du är hungrig och otrygg är du mycket sårbar. Då kan de utnyttja dig. Jag menar att laglöshet är värre än lag och ordning under en dålig ledare. Det är bättre med Saddam eller Khadaffi än att inte ha någon regering alls. Laglöshet är mycket, mycket värre. Det är det värsta. Då blir alla människor drabbade och får sina liv förstörda. 49


Egna Röster Egna Bilder
To see the actual publication please follow the link above