Page 46

Egna Röster Egna Bilder

des och flera av dem släpades genom gatorna i Mogadishu. Vid samma tillfälle dödades flera hundra somalier. Händelsen, som kunde påminna om scener från Vietnamkriget, blev för mycket för den nye amerikanske presidenten Bill Clinton, som beordrade trupperna att lämna Somalia. Interventionen bidrog också till att finansiera väpnade grupper, som tvingade till sig förnödenheter och fler vapen, tog ut skatt i hamnarna och beskyddaravgifter 42 av biståndsorganisationerna och sålde varor som var avsedda för humanitära ändamål. En FN-rapport 2010 slog fast att hälften av alla livsmedel som skickades till Somalia beslagtogs av islamister och korrupta entreprenörer. Efter FN-insatsens misslyckande höll sig omvärlden på avstånd. Somalia fick sköta sig själv. Våldet fortsatte i den laglösa miljön. Nu följde en period med internationella fredskonferenser i grannländerna. De här konferenserna har utvecklats till en kostsam industri med somaliska delegater, som ganska slumpmässigt utsetts av FN eller andra organ. Även om de olika övergångsregeringar som placerats i Mogadishu har erkänts av omvärlden har de i praktiken varit virtuella. De har knappast haft någon kontroll över någonting. Den självutropade republiken Somaliland och den halvautonoma regionen Puntland har skaffat sig egna styren. I centralmaktens frånvaro bildade lokala shariadomstolar 2006 de Förenade islamiska domstolarna, som ett tag tillskansade sig stort inflytande innan de efter bara sex månader drevs bort genom en USA-stödd etiopisk invasion. En del av ledarna gick i exil i Eritrea, andra gav sig ut på landsbygden i södra Somalia och återvände i form av islamiströrelsen al-Shabab. I slutet av 00-talet kontrollerade al-Shabab delar av södra och centrala Somalia medan den internationellt erkända regeringen satt kringränd i huvudstaden. ”Somalia befinner sig vid en skiljeväg,” förklarade Abdiweli Mohamed Ali, premiärminister i övergångsregeringen, vid en internationell Somaliakonferens i London i februari 2012 där han försökte låta hoppfull. ”Vi rör oss bort från krigsherrarnas, terrorismens, extremismens och piratdådens era till en era med fred, stabilitet och normalitet.”


Egna Röster Egna Bilder
To see the actual publication please follow the link above