Page 42

Egna Röster Egna Bilder

för ”Stamtänkandet splittrar, socialismen förenar”. Klansymboler brändes eller begravdes. Somalierna uppmanades att delta i gymnastiska uppvisningar och i offentliga arbetslag. 1972 fattades ett viktigt beslut när det bestämdes att landet skulle ha ett somaliskt 38 skriftspråk med latinska bokstäver. 1974 genomfördes en omfattande alfabetiseringskampanj. Mer än 30 000 lärare och studenter skickades ut på landsbygden för att lära nomadbefolkningen hygien och att läsa och skriva. Samtidigt började förhållandena i landet försämras. 1974 och 1975 inträffade den värsta torkan i landets historia. 1977 förklarade Barre Etiopien krig i syfte att lägga beslag på Ogaden. Under den här konflikten gjorde Sovjet en helomvändning och övergav Somalia, sin tidigare allierade, för att i stället stödja Etiopiens nye marxistiske ledare Mengistu Haile Mariam, som 1974 hade störtat kejsaren Haile Selassie. Nederlaget i kriget parat med en omfattande svält ledde till att många vände sig mot landets ledning. En grupp arméofficerare gjorde ett misslyckat kuppförsök mot Barre. Presidentens ansträngningar att göra sig kvitt klansystemet fick en bumerangeffekt. På 1980-talet bildades flera regionala, klanbaserade rebellrörelser. En av dessa var Somali National Movement (SNM), som representerade grupper i det tidigare brittiska protektoratet Somaliland som kände sig pressade av Barre- regimen. Regeringens svar blev brutalt; den regionala huvudstaden Hargeisa flygbombades så kraftigt att den kom att kallas Afrikas Dresden. Staden förstördes och invånarna gav sig av på en vandring till Etiopien, en exodus med en halv miljon människor som beskrevs som en av de snabbaste tvångsförflyttningarna i Afrika. I maj 1988 angrepp SNM Hargeisa och Burao och därmed var inbördeskriget i gång. Andra grupperingar bildades i andra delar av landet; Somali Salvation Democratic Front i nordost, United Somali Congress i södra och centrala Somalia, Somali Patriotic Movement i väster. Sommaren 1990 enades de här grupperna i en gemensam front mot Siad Barre. Centralregeringen saknade nu kontroll över landet utanför Mogadishu. Den 26 januari 1991 föll regimen och Barre jagades bort. Sedan dess har majoriteten av somalier levt utan en fungerande central regering. De har levt utan en stat.


Egna Röster Egna Bilder
To see the actual publication please follow the link above