Page 36

Egna Röster Egna Bilder

Den hierarki med husbönder och tjänare som uppstod i andra koloniala områden 32 förmådde araberna, italienarna och britterna aldrig riktigt upprätta i Somalia. De utländska makterna såg till slut inte heller några större ekonomiska utvecklingsmöjligheter i den somaliska öknen. På 1800-talet drogs Somalia in i den europeiska huggsexan om Afrikas horn. Britterna, italienarna och fransmännen kom hit liksom Etiopien, som då sågs som en regional stormakt. Aden koloniserades av britterna för att säkra sjövägen till Indien. De lade sedan beslag på Somalias nordkust för att trygga köttförsörjningen till sin bas på andra sidan Adenviken. Frankrike etablerade sig i Djibouti och Italien i Eritrea. 1889 ingick den etiopiske kejsaren en pakt med Italien, som fick kontroll över södra Somalia. 1884 bestämde England och Italien var gränsen mellan deras besittningar skulle gå. 1896 besegrades italienska styrkor av etiopierna och hela Ogadenprovinsen hamnade i Etiopien. Södra Somalia kom under direkt italiensk kontroll 1905. Britterna skrev i slutet av 1800-talet flera avtal med klaner i norra delen av Somalia, vilket sedan ledde till etablerandet av protektoratet Somaliland. De båda första decennierna under 1900-talet pågick här ett uppror under ledning av krigspoeten Sayid Mohamed Abdulle Hassan. Den brittiske kommendanten dödades och 1919 satte britterna in flyg mot upprorsmännen. Somalia var efter Sayid Hassans död uppdelat i fem områden: det norra gränsområdet i Kenya, Ogadenprovinsen i Etiopien, Franska Somaliska kusten (senare republiken Djibouti), Brittiska Somaliland och Somalia Italiana. Uppfattningen om en gemensam identitet och kultur är starkare bland somalier än bland många andra afrikanska nationaliteter. Om den somaliska nationen inkluderade alla områden där det finns en somalisk befolkningsmajoritet skulle den geografiskt vara betydligt större än den nuvarande. Det bor betydande somaliska grupper i grannländerna och de fem stjärnspetsarna på Somalias flagga vittnar om expansiva drömmar. De syftar på de fem ovan nämnda regionerna i ett Stor-Somalia. Före den europeiska kolonisationen fanns det inte någon politisk eller social


Egna Röster Egna Bilder
To see the actual publication please follow the link above