Page 34

Egna Röster Egna Bilder

historiker och arabiska geografer talar om somalierna som ett krigande folk, som långsamt förflyttade sig från kusten västerut mot Etiopien och söderut mot det som i dag är Kenya. Även om de flesta som levde här var nomader bedrevs för mer än tusen år sedan handel med araber och perser i hamnstäderna. Kaffe och slavar byttes mot tyger och järn. Redan tidigare ska de gamla egyptierna ha färdats till landet Punt, ett forntida namn på ett kungarike som i dag motsvaras av Somalias rödahavskust, för att skaffa rökelse, myrra, apor, giraffer, pantrar och guld. Männen från Punt, som utseendemässigt påminde om dagens somalier, avbildades 1500 år f Kr med samma sorts skägg som de egyptiska gudarna bar. I Hatschepsuts tempel i Deir el-Bahri finns en berömd skildring av en handelsexpedition 30 till Punt. Det som nu är nordvästra Somalia hörde till kungariket Aksum från någon gång gång på 300-talet och fyrahundra år framåt. Islam kom under 700- och 800-talen till den somaliska regionen från Arabien, både med fattiga, förföljda migranter och genom sjömän och handelsmän. I arabvärlden ville man via de stora handelsvägarna genom Medelhavet och Röda havet etablera ett slags nätverk med namnet Pax Islamica. År 900 grundades Mogadishu som kom att bli swahilikulturens religiösa och kulturella huvudort. Ännu tidigare var Zeila vid Adenviken en viktig transithamn för handeln mellan Egypten, arabiska halvön och Indien. Persiska handelsmän slog sig sedan ner i kustlandet under 800- och 900-talen. Från slutet av 1400-talet och hundrafemtio år framåt dominerade portugiserna längs den somaliska kusten. I slutet av 1600-talet, när det arabiska inflytandet var på tillbakagång, ockuperades Mogadishu under en kort period av styrkor från Oman. Mellan mitten av 1800-talet och mitten av 1900-talet försökte Egypten vid två tillfällen skapa en större arabisk nation, som Somalia skulle vara en del av, men man saknade de europeiska konkurrenternas resurser. De somaliska kulturella värderingarna har i påfallande hög grad motstått de långvariga kontakterna med arabvärlden. En rad fördrag har undertecknats som styckat upp territoriet, men ändå har somalierna i det längsta lyckats behålla sina sociala institutioner.


Egna Röster Egna Bilder
To see the actual publication please follow the link above