Page 33

Egna Röster Egna Bilder

29 Ett land med gamla anor Den grekiske historieskrivaren Herodotos, som levde på 400-talet f Kr, gjorde omfattande resor i Egypten, Främre Orienten och runt Svarta havet och ritade kartor som påverkade människors världsbild långt efter hans död. Rekonstruktionen av hans karta över ”den bebodda världen” från ungefär år 450 f Kr ger en god uppfattning om Röda havet och Afrikas horn. ”Macrobians” var den beteckning som användes om människorna i det nuvarande Somalia. De påstods ha levt ovanligt länge, upp till 120 år, och beskrevs som ”de längsta och vackraste av alla”. Den långa kusten och det strategiska läget har inneburit att Somalia genom seklerna har haft mycket kontakt med andra delar av världen och blivit hemvist för nya bosättare. En del somalier vill härleda sitt ursprung till arabvärlden och profeten Muhammeds stam. Detta avvisas av senare tiders nationalister som en efterhandskonstruktion, men säger något om somaliernas historiska bindning till islam. Tidiga


Egna Röster Egna Bilder
To see the actual publication please follow the link above