Page 31

Egna Röster Egna Bilder

27 Urmamman och urpappan från Afrika Östra Afrika är människans urboning. Modern genforskning placerar allas vår urmamma och urpappa i den här delen av världen. Det är en svindlande tanke att alla människor på jorden har samma ursprung, kommer från samma afrikanska Adam och Eva, om man tänker sig ungefär tvåtusen generationer bakåt i tiden. Den amerikanske genetikern och antropologen Spencer Wells, knuten till National Geographic Society, har genom dna-analyser dragit slutsatsen att alla människor härstammar från en artfrände, som levde i Afrika för mellan 60 000 och 90 000 år sedan. I Östafrika finns nästan 25 000 år gamla spår av dem vars ättlingar lever i och kring det nuvarande Somalia. Den som brukar kallas den förafroasiatiska folkgruppen såg dagens ljus för cirka 12 000 år sedan på den sudanesiska savannen, som då hade ett mycket fuktigare klimat än i dag. Tvåtusen år senare, under istidens slutfas, steg havsnivåerna och klimatet blev varmare med utvandring ur Sahara som följd. Den afroasiatiska kulturen delades i en nordlig och en sydlig språkgren. Dagens somaliska språk hör till den kushitiska undergruppen omotana som har sitt ursprung kring floderna Omo och Tana vid Turkanasjön i nuvarande Kenya. De människor som för cirka 2 500 år sedan följde Tanafloden mot norra Kenya och Indiska oceanen utvecklade en ny språklig undergrupp kallad Sam. De levde på odling och djurhållning i de södra delarna av det nuvarande Somalia och blev kända som Samaale eller Somaal. I Somalia finner man några av de mest kända afrikanska grottmålningarna, som de i Laas Geel-grottan med inskriptioner och tecken som enligt bland andra Michael Hodds ”East African Handbook” kan vara så gamla som 11 000 år. Redan före islams intåg i Somalia fanns en mycket rik föreställningsvärld med monoteistiska förtecken. Somalias mytologiska värld bands samman av kärleken mellan tjuren och kon. Hela universum ansågs balansera på tjurens horn. Varje gång kon tittade åt ett annat håll inträffade en naturkatastrof. Om tjuren och kon har den kände somaliske författaren Nuruddin Farah skrivit i sin roman ”Gifts”.


Egna Röster Egna Bilder
To see the actual publication please follow the link above