Page 225

Egna Röster Egna Bilder

och dödat våra barn från början av 1990-talet och fram till nu. Det finns inte längre någon som har utbildning. Man måste lyssna på varandra och på dem som har mest erfarenhet. I dag litar de inte på varandra. Jag har träffat många ensamkommande barn här. Deras beteende beror på att de kommer från ett land som inte har något system. När jag gick i skolan måste jag stryka mina kläder på morgonen och jag visste precis i vilken rad jag skulle ställa mig. Vi sjöng under flaggan och gick in i klassrummet och där fanns en lärare som uppfostrade mig. Det går inte att jämföra det med dem som är födda från 1990-talet och framåt. Några påstår att de är utbildade. Var har de utbildat sig? En gång var jag hoppfull och trodde att Somalia skulle bli bra. Det var när de valde den president som sitter i dag och som plockade medarbetare med utbildning. Men vad hände? Det blev samma filmjölk och ketchup. Jag tillhör ingen klan. Jag är somalier, punkt slut. Vad händer när man bara har intresse av att lyfta fram sin egen klan? Nej, det är misslyckat nu. Det är slut. Jag tror att det är slut med Somalia. Det splittras upp mer och mer för att alla vill ha makt. Det fungerade bättre under den italienska och brittiska kolonialismen. Se på Djibouti. Där är fransmännen kvar och det är det bästa landet som finns i Afrika i dag. Alla är utbildade. Det är det handlar om. Om jag inte vet hur din kropp fungerar kan jag inte ge dig rätt medicin. För släkten i Somalia innebär det trygghet när en familj får bo i Sverige. När de får pengar här har de skyldighet att dela med sig och försörja släktingarna där hemma. De har fullt i kylskåpet, men oroar sig hela tiden. Många kvinnor går upp i vikt, de får diabetes, och många män som känt sig som chefen där hemma måste nu göra som Svensson och gå i skolan i Sverige. Många har svårt att få jobb. Somalierna har hamnat i kläm. Det finns också många informatörer som säger: ”Akta dig, gör inte så!” Det jag vill kämpa för i dag är att flickorna ska utbilda sig och att pojkarna ska respektera dem. Det enda hopp vi har är de barn som har växt upp här och tagit till sig det här systemet. Om det blev fred i Somalia i morgon skulle jag kunna åka ner med ett väldigt stort bagage som jag har fått här. Det skulle jag lämna där. Det skulle vara mycket bra för somalierna. Jag tittar inte på somalisk tv. Det gör mig bara deprimerad. 221


Egna Röster Egna Bilder
To see the actual publication please follow the link above