Page 219

Egna Röster Egna Bilder

Alla som tar sig till USA eller Sverige eller något annat land hävdar att de tillhör någon minoritet. Men ingen som verkligen tillhör en minoritet har möjlighet att lämna landet. Det är de som är de verkliga offren. De har ingenstans att ta vägen. Vår kultur kännetecknades en gång av respekt och värdighet. Så är det inte längre. Vi har fått en kulturkrasch. Ju mer okunskapen sprider sig desto mer går det utför med kulturen. Numera finns bara privata skolor, många av dem finansierade av Turkiet och Förenade arabemiraten, och pojkar och flickor hålls åtskilda. Hur ser dina framtidsplaner ut? Vi har två jordbruk som jag skulle vilja få i gång igen. Där odlade vi bananer och mango. Allt har nu blivit skövlat och traktorer och andra maskiner är borta. Det kommer att krävas stora investeringar för att få det på fötter. Har man varit borta i tjugo år kan det också finnas andra som har slagit sig ner och påstår att det är deras mark. Vi har visserligen papper på att vi äger den, men dokument väger lättare än pengar. 215


Egna Röster Egna Bilder
To see the actual publication please follow the link above