Page 206

Egna Röster Egna Bilder

minella verksamheter. Livet är tufft, man vill få in pengar. Det krävs utbildning och en växande ekonomi för att man ska hitta jobb. Det här är ett land som inte har haft någon fungerande regering på över tjugo år, där allting är privatiserat, men där det finns rinnande vatten och el och ett av Afrikas bäst fungerande telekommunikationsnät. Det är ju överraskande, för det allmänna intrycket är att Somalia bara har försvunnit i ett svart hål. På många sätt har det försvunnit, men på en del andra är det ledande på kontinenten. 202 Med ett speciellt kort kan man betala med mobilen. Banksystemet fungerar också. Du kan skicka pengar varifrån som helst i världen till den minsta by i Somalia. Även om människor är analfabeter har det inte hindrat dem från att använda mobiltelefoner. I en vanlig låg- och mellanstadieskola är kanske 30 procent av eleverna flickor. På gymnasienivå är de plötsligt bara fem procent. Det är viktigt att förändra det här. Det är kvinnorna som arbetar hårt och skapar ekonomisk tillväxt. Längre fram jobbade jag med kvinnor som hade det väldigt tufft; flyktingar, nomader som har förlorat all sin boskap. Vi har byggt marknadsplatser där de kan jobba under tak. De får en numrerad plats och en startbudget och så går de en kurs där de får lära sig att sköta sitt lilla företag. Vi har arbetat med att skapa en länk mellan bönderna och handelsmännen. Det ger jobb och en viss rörelse, nya människor involveras; de som transporterar, de som säljer bensinen, allt börjar rulla. Visst är det i liten skala, men man kan i alla fall börja någonstans. Jag jobbade med 400 kvinnor som skulle starta egna små företag. Många berättar om Somalia att det är farligt att leva där, att människor är hotade och känner sig utsatta. Vi måste komma ihåg att hur vi uppfattar Somalia utifrån inte alls är samma sak som när man befinner sig i landet. Där finns oroligheter och bekymmer och krig, men livet upphör inte för att det blir kaos. I mina projekt har vi blivit beskjutna och vi har tvingats evakuera våra studenter. Kriget pågick också i den här staden.


Egna Röster Egna Bilder
To see the actual publication please follow the link above