Page 192

Egna Röster Egna Bilder

188 Somaliska talesätt Man kan drunkna av två ting: massor av vatten och massor av fiender. Antingen föreslår du något själv eller så går du med på det som andra föreslår. Han som kommer sent förstör sammankomsten. Din tunga avslöjar det som själen gömmer. Män gillar te, kvinnor tycker om konversation. I krig dödas söner, men inga föds. En sjuk man har hundra rådgivare. Frånvaro av kunskap är frånvaro av ljus. Hämtade ur boken ”Hubsiimo hal baa la siistaa/To know something for sure, one would even part with a she-camel” av G.L. Kapchits.


Egna Röster Egna Bilder
To see the actual publication please follow the link above