Page 19

Egna Röster Egna Bilder

15 Självständighet och splittring Somalia är beläget på Afrikas horn och gränsar till Djibouti i norr, Etiopien i väster och Kenya i sydväst. I norr har landet en kustlinje mot Adenviken och i öster och söder mot Indiska oceanen. Somalia har lika stor befolkning som Sverige, cirka 9,5 miljoner, men ungefär en miljon somalier har flytt till andra länder sedan inbördeskriget startade 1991. Till ytan är landet en och en halv gång så stort som Sverige. Huvudstaden heter Mogadishu. Somalierna är sunnimuslimer och försörjer sig traditionellt genom jordbruk, boskapsskötsel och handel. Nomadkulturen är fortfarande stark och systemet med släktklaner har utgjort basen för beslutsfattande och lokal rättskipning. Somaliskan är ett kushitiskt språk och hör till den afroasiatiska språkfamiljen. 1960 blev Somalia självständigt från Storbritannien och Italien, men trots att språk och religion förenar befolkningen har landet splittrats. Den demokratiska perioden var kortvarig. Svält och krig med grannlandet Etiopien skapade sedan stora svårigheter för befolkningen. Motsättningarna mellan olika klaner kom upp till ytan när militärregimen störtades 1991. Somalia bröt samman under de inbördesstrider som följde. Sedan dess har landet beskrivits som en misslyckad stat och som ett av världens osäkraste och mest korrumperade. Flera regioner, i första hand Somaliland, har förklarat att de vill vara självständiga eller självstyrande och de skiftande, kortlivade regeringarna i Mogadishu saknar kontroll och reellt inflytande.


Egna Röster Egna Bilder
To see the actual publication please follow the link above