Page 160

Egna Röster Egna Bilder

156 ”Man jobbar under ständigt hot. Det normala är att man är rädd. Där finns inget grundläggande skydd för individen. Det finns inget system som skyddar dig när du yttrar dig.”


Egna Röster Egna Bilder
To see the actual publication please follow the link above