Page 154

Egna Röster Egna Bilder

Den somaliske bokförläggaren Mohammed Sh. Hassan vill minnas att han kom hit som nummer 72, den sjuttioandra 150 somaliern i Sverige. Det var 1981 och det var vinter här, snö på gatorna, förstås, och nere i Somalia pågick strider med Etiopien. Ett land, där flickor och pojkar för inte så länge sedan hade gått i skolan tillsammans och dansat till Sam Cooke och Fats Domino, skulle så småningom fullkomligt implodera och hela samhället spricka sönder: klanstrider, krigsherrar, islamska extremister, pirater, utländska trupper, svält, förödelse. Politiker från Afrika och EU och USA talar om detta som världens mest misslyckade stat. En organisation som mäter sådant visar att korruptionen där är värre än någon annanstans. I dag bor mer än 40 000 somalier i Sverige och Mohammed Sh. Hassan var alltså en av de första som kom. Han kunde nog inte riktigt ana det då, men det var han som skulle bli den somaliske bokförläggaren.


Egna Röster Egna Bilder
To see the actual publication please follow the link above