Page 151

Egna Röster Egna Bilder

147 Yassin Osman Kenadid Osman Kenadids son Yassin ägnade mycket tid och kraft åt att sprida det somaliska alfabetet osmani. Efter språkbeslutet 1972 fortsatte han sitt arbete med att sammanställa ett somaliskt lexikon. Trots att Yassin Osman Kenadid 1974 tvingades gå i obetald pension arbetade han oförtrutet vidare och två år senare låg den allra första ordboken färdig. Den innehåller förutom 15 000 ord en beskrivning av den somaliska grammatiken. 40 000 exemplar av lexikonet trycktes i Florens i Italien. Yassins näst äldste son Hashi Yassin Osman berättar att när upplagan kom till Mogadishu blev en av de högsta regeringstjänstemännen så förargad över att det inte fanns något porträtt av presidenten på omslagets framsida att han rekommenderade att samtliga böcker skulle brännas. Andra tjänstemän grep dock in och räddade böckerna. 1980 bestämdes det inom kultur- och utbildningsdepartementet hur stor royalty författaren skulle få vid försäljningen av lexikonet. När Yassin Osman tre år senare skrev till ministern för kultur och högre utbildning och frågade om ersättningen fick han aldrig något svar. Trots att landets president 1984 skriftligen lovade Yassin att royaltyn skulle betalas ut vägrade kulturministern. 1988 avled Yassin Osman Kenadid på ett sjukhus i Italien.


Egna Röster Egna Bilder
To see the actual publication please follow the link above