Page 148

Egna Röster Egna Bilder

”Är en pojke bättre än en flicka?” Om en flicka utför de rätta och lämpliga sysslorna varje dag Om hon respekterar alla sina syskon och föräldrar Om hon lyder och följer råden och anvisningarna Gör godhet och renhet till sina följeslagare Är väl informerad om nyheterna i tidningarna och radion Läser både böcker och brev Undviker omoralens och syndens boningar Tjänar sitt land med kraft och entusiasm Hur kan då en pojke vara bättre än hon, om hon gör det hon ska? 144


Egna Röster Egna Bilder
To see the actual publication please follow the link above