Page 141

Egna Röster Egna Bilder

De har sett till att samla på sig stora summor. En del av dem har köpt hus i något grannland.” För Warsame Osman, som växt upp med individer som levt för och brunnit för språket, är det sorgligt se detta ointresse för kultur och utbildning. ”Den minoritet som får gå i skolan går oftast i arabiska skolor som finansieras av andra länder i propagandasyfte. Det är de som har makten. Somalia är som en oreglerad marknad. De flesta av de trehundra personerna i den förra regeringskretsen bor nu utanför Somalia, i Europa eller i Kanada. De satt i en övergångsregering med utländskt mandat. De hade ingen vision. De kom bara för pengarnas 137 skull. De har ingen aning om vad kultur betyder.” Yassin Osmans skrivmaskin med osmani-bokstäver.


Egna Röster Egna Bilder
To see the actual publication please follow the link above