Page 133

Egna Röster Egna Bilder

129 Språket och självständigheten Språket ses av många som ett lands mest värdefulla tillgång, skriver den amerikanske statsvetaren David Laitlin i sin studie ”Politics, language, and thought: The Somali experience”. I flera afrikanska stater har engelska eller franska fortsatt att vara officiella språk även efter självständigheten, vilket har påverkat den fortsatta relationen mellan den forna kolonin och den tidigare kolonialmakten. I Somalia har det koloniala inflytandet varit mer begränsat även om de mest tongivande personerna i nationaliströrelsen talade minst ett av de koloniala språken engelska, italienska och arabiska. Somaliskan har stått stark och den språkliga homogeniteten har varit slående trots att de styrande inte kunde enas om något officiellt skriftspråk förrän i början av 1970-talet. Det skedde då under en auktoritär regim, efter den parlamentariska perioden 1960-69. Det språk man talar påverkar ens världsbild och hur man uppfattar skeenden omkring sig. Om man förändrade eller bytte ut ett språk skulle det följaktligen också innebära att världsbilden förändrades. Och om de oroliga somaliska författarna i exil har rätt, leder ett försämrat språk knappast till ett bättre samhälle.


Egna Röster Egna Bilder
To see the actual publication please follow the link above