Page 129

Egna Röster Egna Bilder

125 Maxamed Dahir Afrax Maxamed Dahir Afrax är somalisk roman- och pjäsförfattare och skriver på somaliska, arabiska och engelska. I sina texter tar han avstånd från korruption och sociala orättvisor. 1981 tvingades han lämna Somalia. Det nya somaliska lexikonet är viktigt av många skäl. Ett är att det inte finns så mycket skrivet på det somaliska språket, framför allt inte kvalitetslitteratur. Det finns ordböcker, men de flesta är ganska tunna och inte särskilt professionellt utförda. Det här lexikonet skiljer sig från de andra både när det gäller omfattningen och hur det är upplagt. Jag hör till dem som är oroliga för somaliskans status och framtid. Språket har påverkats av inbördeskriget och anarkin i Somalia under alla dessa år. Alla institutioner som arbetar med språk och litteratur har förstörts. Kvalitén på det språk som nu används inom utbildningen, administrationen och medierna är väldigt låg. Medierna, som är en viktig källa för språket, håller mycket låg språklig kvalitet. Vad är det som har gått förlorat? Både ordförrådet och grammatiken. Den mest oroande aspekten är den dåliga grammatiken. En yngre generation använder ett felaktigt språk. Medierna och litteraturen och teatern utgjorde förr en viktig källa, de gav vägledning och inspiration åt de yngre. När jag själv var ung brukade jag gå på teater och då lärde jag mig av den somaliska som talades i pjäserna. Det språket blev en modell för mig. Jag lyssnade också på den rikstäckande radion och läste rikstidningarna. De var på den tiden bra förebilder för dem som ville tillägna sig ett fint språk. Vad får det för effekt på individen eller nationen om språket försämras? Det får en förödande inverkan. Det påverkar människors tänkande på ett negativt sätt. Om något uttrycks illa, på dåligt språk, påverkar det mottagarna negativt, särskilt de yngre. Ett dåligt språk leder till dålig tankeförmåga, till dåliga tankar.


Egna Röster Egna Bilder
To see the actual publication please follow the link above