Page 117

Egna Röster Egna Bilder

enting. Inga sjukhus, ingenting, allt är fullständigt förstört. Jag har blivit kontaktad av folk som velat att jag ska komma och undervisa. Men det är inte säkert att 113 vistas där. Vad är viktigast för unga somalier som bor i Sverige? Det centrala är att de vet att de är somalier. Det krävs också att de respekterar platsen där de befinner sig. De har kommit till Sverige enbart av ett skäl: de har levt i ett laglöst land. Bor man här måste man respektera landets lagar. Man måste respektera de människor som nu hjälper en och ger en allt som man behöver. Sverige har öppnat sig. Vill du lära dig någonting? Ja, då har vi en undervisning som passar dig. Vill du utöva din religion? Visst, det går bra, men stör inte omgivningen. När man kommer hit från ett otryggt land får man veta att myndigheterna här är till för att skydda en. Om jag åker till Italien utan visum sätter de mig i fängelse. Det är en annan inställning i Sverige. Här får man allt man behöver, de ger en utbildning, bostad, vad helst man behöver. Därför måste människor också respektera lagarna. De måste bete sig som goda somalier – just för att inte alla somalier är goda. Vad innebär det att veta att man är somalier? Man har ett språk, somaliskan. Man vet att man har ett annat land. Det landet är visserligen delat och splittrat, men det finns där. Alla som kommer från Somalia har somaliskt medborgarskap, de är somalier. Landet ligger där och väntar på att du ska resa dit i morgon och bygga upp det. Men för att du ska kunna göra det krävs att du har utbildning och respekt för lag och ordning. Om du har varit med om att förstöra Somalia och kommer dit och bråkar så tänker du fel. Somalia har förstörts av laglösa människor och extremister. Människor har migrerat från landsbygden till Mogadishu och bland dessa finns de som har plundrat bostäder och stulit möbler och bilar. Det samhälle vi har fått är en anarki. Demokrati innebär majoritetsstyre och på sätt och vis kan man faktiskt också säga att det är det som råder i Somalia nu: majoriteten kan varken läsa eller skriva.


Egna Röster Egna Bilder
To see the actual publication please follow the link above