Page 114

Egna Röster Egna Bilder

till Dubai. Ingen frågade vad som skulle hända. Den här mannen hade passet och biljetten, det var han som hade planerat. Till slut berättade han att vi skulle till stationen i Malmö. Där lämnade han mig. Jag kände inte någon här. Hur var det i Somalia när du var barn? På den tiden var Somalia inte självständigt. Jag vill säga att vi levde under italienskt 110 beskydd. Min skoltid var på 1950-talet. Lärarna var utlänningar, de var italienare. Vi undervisades på italienska. Skolan var väldigt bra. De flesta eleverna var också italienare, väldigt få av oss var somalier. Undervisningen var gratis. Vid sidan om de italienska skolorna fanns också arabiska skolor. Speciellt föräldrar med religiös bakgrund skickade sina barn till de arabiska skolorna. Jag hade tur för under de här ungefär tio åren som vi var ett italienskt protektorat hade de ambitionen att utbilda och forma de människor som skulle ta över landet efter självständigheten. De allra flesta fick aldrig gå i skolan. Det var oerhört få föräldrar som skickade sina döttrar till skolan. Väldigt, väldigt få. Det var den mentaliteten som rådde. Vissa ville inte heller att deras barn skulle gå i de italienska kolonialisternas skolor. Skilde sig italienarna från andra kolonialister? Jag vill nog hävda att de var lite annorlunda. Det förekom ingen apartheid som i Sydafrika. Men visst fanns det en överlägsenhet hos kolonialisterna. De var, om uttrycket tillåts, ”den vite mannen”. De ville ha kolonier för att komma åt marken. Många somalier har dödats när de bekämpat kolonialismen. Somalierna var också splittrade; några ville att italienarna skulle stanna kvar, andra ville ha självständighet. En koloni är alltid en koloni, men jag vill påstå att detta inte var någon förfärlig koloni. Varför fick du möjlighet att gå i skolan? Jag var i rätt ålder vid rätt tidpunkt. Min pappa var något slags affärsman. Han ville att jag skulle gå i skolan. Jag var den första i familjen som fick gå i skolan. Jag hade två äldre bröder, och även systrar, men de fick aldrig den möjligheten.


Egna Röster Egna Bilder
To see the actual publication please follow the link above