Page 103

Egna Röster Egna Bilder

Sverige, så att de vet vart de ska ta vägen om någonting är fel. Det är mycket som de inte känner till. Om något händer dem, vet de inte vad de ska göra. Vad tänker du då på? Våldtäkt till exempel. Misshandel är väldigt vanligt. Tjejer blir slagna. För dem är det normalt, de inser inte att det handlar om misshandel. I vår kultur är det instängt, man pratar inte om sådana saker. Gör man det säger de: ”Tänker du spela svensk, ska du ringa polisen?” Det är ingen skillnad mellan dem som har bott länge i Sverige och dem som nyligen har anlänt. De har kvar sin kultur när det gäller de här attityderna. Man glömmer att man är uppväxt i Sverige. Det är den där gammalmodiga kulturen som sitter i, att kvinnan ska vara hemma och ta hand om barnen. En annan sak är synen på depressioner. Bland somalier har vi ingenting som heter depression. ”Du är bara ledsen och sedan blir det bra igen.” Man får ingen hjälp. Man betraktas som galen. Folk pratar inte med en. Jag har själv varit deprimerad en gång i tiden. Jag brukar berätta öppet om det. Då har jag fått reaktionen: ”Varför det, de kommer bara att ge dig sprutor och tabletter och sedan kommer du att bli förlamad.” Man håller hellre tyst och säger ingenting. Det går inåt, det blir bara värre. 99


Egna Röster Egna Bilder
To see the actual publication please follow the link above