Page 77

Flower Power - Om Barn i Stan och det som gror på Seved

har fastnat här att flytta för att få jobb. De sitter fast. De är vana att sitta här. De vet inte vad som kommer att hända om de flyttar någon annanstans. Men det bästa vore om de som bor i det här området spreds över hela Sverige.   Folk säger att då sprider man bara ut problemet, men jag tror att det är bättre eftersom man får påverkan från andra håll. Sitter man fast händer ingenting. Om man inte gör någonting radikalt går tiden bara. Man behöver både en kortsiktig planering, som kan förändra området, och en långsiktig planering. Det kommer nya generationer som inte har något arbete. Vid Sevedsplan finns barn som säljer droger. Hela Malmö känner till det, men man satsar bara på fler poliser, inte på barnen, inte på lärare och sådant. Man måste ha poliser, men man måste också satsa på skolan, på dagis.   Det brukar sägas att man ska använda morot och piska, men jag hörde någon som sa att det är bäst att använda morot och morot. Det behövs nya visioner, man måste hela tiden testa nya saker. Världen förändras så man måste anpassa sig och följa med. I morgon kanske man inser att man jobbade fel och måste ändra på det.   Barnen och ungdomarna får inte tappa lusten att studera. Vem ska hjälpa dem om de inte kan få hjälp från skolan eller från familjen? Det är det jag oroar mig för hela tiden. Det är vi som formar samhället, 75 det är inte barnen. Det är de vuxnas ansvar.


Flower Power - Om Barn i Stan och det som gror på Seved
To see the actual publication please follow the link above