Page 61

Flower Power - Om Barn i Stan och det som gror på Seved

verklighet att förhålla sig till. Många av de här barnen lever under fattigdomsnormen, de har problem med språket, de har problem med skolan. Det kommer att komma fram i berättelserna.   Min erfarenhet är att folk vill ha jobb, kunna flytta dit de vill, att det ska gå bra för barnen i skolan, och så vill de träffa fler svenskar. Det är kontentan av vad de boende har velat genom alla år. Och då förstår jag att de vill precis det som jag vill. Ingenting annat.   Min förhoppning är att beska och obekväma sanningar kommer att göra sig synliga. Det är tvunget om vi menar allvar med att det är bräckligt och att vi måste vara väldigt bra på att lyssna och skapa förutsättningar för människors berättelser. Det här är en avgörande tid. Jag bara väntar på att ekonomismen i mediernas spegling av världen ska sammanflätas med klimatet och hållbarheten. Jag bara väntar och väntar. Det är ingen som formulerar det. 59


Flower Power - Om Barn i Stan och det som gror på Seved
To see the actual publication please follow the link above