Page 57

Flower Power - Om Barn i Stan och det som gror på Seved

  1947, strax efter andra världskriget, hade Sofielund byggts ut och smält samman med Malmö. På 1970-talet talades det om behovet av totalsanering och rivningar. Det lokala byalaget väckte en stark opinion och det gjorde att gammal bebyggelse kunde räddas och att planerna på ett storkvarter med 200 lägenheter skrinlades. Även om Sofielund och Seved numera omges av modernare stadsbebyggelse finns delar av det sena 1800-talets byggkultur bevarade i området.   Och namnet Seved då? Jo, det är en variant av den äldre formen av mansnamnet Sigvid, som är bildat av två ord som betyder seger och träd. Ingen kunde dock på den tiden veta att Barn i Stan 2009 skulle vinna Malmö stads lilla miljöpris för sina odlingar… 55


Flower Power - Om Barn i Stan och det som gror på Seved
To see the actual publication please follow the link above