Page 29

Flower Power - Om Barn i Stan och det som gror på Seved

27 Planen Barn i Stans projektledare är Lasse Flygare, kulturarbetare med många strängar på sin lyra. Tidigare har han bland mycket annat arbetat som sjukhusclown. Han var den förste som anställdes hos Barn i Stan och även om verksamheten inte kunde flytta in i någon lokal förrän under hösten 2008 började han skissa idéer under våren samma år.   –  Det första året, från första april 2008 till sista mars 2009, handlar om att få barnen nyfikna på hur det var när den här gamla tanten med hunden var liten. Snart kommer lyckligtvis Lucia och jul som väcker minnen hos de äldre. Där finns allt, där finns form, färg, figurer, berättelser, sånger, dofter, smaker. Vi har helheten där, som kan få i gång bra samtal. Nu rider vi på julbocken rakt in i himmelriket. Och i slutet av mars, slutet på första projektåret, ska vi få torget här utanför, Sevedsplan, att explodera i någon form.   Sedan börjar år två och då vänder vi på kuttingen. Då vill vi lyssna på barnens berättelser om hur det är nu, och få de äldre att bli intresserade av det. Framför allt blir det barn med invandrarbakgrund som berättar. Men där tänker vi oss också att vidga cirklarna och fråga Malmös skolor om man kan ha en novelltävling om hur det är att vara barn i dag. Vi får se var det landar. Det är ju så att barnen och de äldre ska vara lite styrande och vara inspiratörerna i vårt vägval.   År tre, som slutar i mars 2011, tar vi oss tillsammans an framtiden, när de här barnen har fått barnbarn. Hur kommer det att vara att vara barn i Malmö då? Och hur vill vi att det ska vara? Från början sa vi att första året ska det vi kommit fram till kännas i hela Malmö. Andra året ska det kännas i hela Skåne. Tredje året ska det kännas i hela Sverige. Men nu backar vi och säger att det räcker att det känns i Seved med omnejd första året. Det räcker att det känns i Malmö år två och det räcker långt med Skåne år tre. Det är vad jag tror vi mäktar med.


Flower Power - Om Barn i Stan och det som gror på Seved
To see the actual publication please follow the link above