Page 230

Flower Power - Om Barn i Stan och det som gror på Seved

Hur är det upplagt? –  Var och en får sköta sin grej, men vi diskuterar mycket i gruppen och kommer med förslag. Vi har ett 30-tal registrerade. När man väl odlar är det avsevärt många fler som har varit delaktiga, det kommer barn och andra vuxna som hjälper till lite. Man får de här ringarna på vattnet genom att de som är med i cirklarna odlar på sina innergårdar. 228   Man lär sig kort och gott att odla sin egen mat och man lär sig hur man kan odla i stan, där det finns människor och där det finns hundar. Man lär sig lite om hur man skyddar mot skadeinsekter och sjukdomar och om hur man förodlar och sköter växterna både under och efter växtsäsongen. Det handlar mycket om jorden och placeringen av odlingsplatsen. Vad är det roligaste med stadsodlingen? –  För mig personligen är det att man sprider ett sätt att odla sin egen mat i stan utan gifter och att människor träffas som kanske aldrig annars skulle ha gjort det. Man visar att det går att producera egen mat och att det inte är så svårt. Man ser att andra faktiskt är beredda att hjälpa till, det finns människor som är intresserade och det är fantastiskt med det här samarbetet tillsammans med myndigheter och fastighetsägare. Man behöver inte spruta. Man behöver köra hit en massa jord. En kille har odlat upp gräsmattan; sedan har han bara lagt lite inköpt, näringsrik, ekologisk jord ovanpå. Han planterade potatis och morötter och tomater och squash och kryddor och det växer hur bra som helst. Är det lätt att få med barnen? –  I planerade former är det inte så himla lätt. Det gäller att ständigt vara i gång och göra saker utomhus. Då kommer människor. Men metoden har en nackdel genom att det blir lite splittrat . Det kommer folk från alla håll hela tiden så det blir lätt rörigt. Om det är något vi har missat är det att ge barnen tillräckligt stort utrymme för att kunna koncentrera sig på de uppgifter som de är intresserade av.


Flower Power - Om Barn i Stan och det som gror på Seved
To see the actual publication please follow the link above