Page 228

Flower Power - Om Barn i Stan och det som gror på Seved

”De vill göra något handfast” Göran Larsson började delta ideellt i verksamheten i november 2009 och är sedan våren 2010 anställd för att jobba med Barn i Stans odlingar.   –  Jag växte upp på ett lantbruk där det alltid fanns kompisar i olika åldrar och av olika nationalitet eftersom vi låg nära ett större samhälle med mycket arbetskraftsinvandring.   1987 startade jag en egen gård i Karlshamn. Jag drev den biodynamiskt 226 i fem år. Senare har jag läst till samhällsvetare och jobbat med programutveckling.   Det som är bra med Seved är att det är ett stadsläge och därför varmare än på landet. Vi har inte många skadeinsekter och sjukdomar. Här har ju bara varit gräs tidigare, så de har inte hittat hit ännu. Med den ökade biologiska mångfalden kommer naturligtvis även skadeinsekterna och inte bara de nyttiga insekterna. Nästa år blir det kanske annorlunda.   Vad som funkar här är de vanliga växterna som man normalt har i växthus. Gurka och tomater fungerar väldigt bra att odla på friland tack vare att det är så varmt och så skyddat som det är. Allting som normalt får rätt mycket stryk när det står ute på öppna fält och i villaträdgårdar funkar lite bättre här. Hur startade odlingscirklarna? –  De kommer ur Odlingsnätverket, som Linnea drog i gång hösten 2009. Det är inga traditionella cirklar där man har en massa teoretiska resonemang och sitter vid ett bord och sedan går man hem och så händer det inget mer.   Här är kravet från dem som är med i cirklarna att de vill göra någonting konkret och handfast.


Flower Power - Om Barn i Stan och det som gror på Seved
To see the actual publication please follow the link above