Page 222

Flower Power - Om Barn i Stan och det som gror på Seved

Det verkar som om de du kallar externa aktörer i huvudsak är intresserade av odlingen. Är det så? —  Ja och nej. Miljöförvaltning, gatukontor och serviceförvaltning och alla de här aktörerna som samverkar för att skapa odlingar, gröna stråk, botaniska trädgårdar, matekologiska centra och hej och hå – olika insatser för att förverkliga något slags utveckling mot hållbarhet i samhället – har samstämmigt uttryckt att det har varit problem med att förankra förändringsarbetet hos de boende.   Nu ser de att vi har förverkligat stadsodlingskonceptet och att odlingarna också får stå kvar i ett tufft, socialt belastat område med mycket förstörelse. Intressant, tycker de. Hur gick det till? Hur gör man det? I den mån vi vet hur man gör, vill vi gärna dela med oss. Vad är förklaringen? Varför får det stå kvar? —  Delaktighet från grunden. Vi hade ingen aning om att vi skulle odla ens en solros. Den tanken dök upp efter första året, genom de äldres berättelser om att här hade varit kolonier och genom barnens undringar kring om det går att odla i stan.   Odlingen har blivit ett väldigt synligt och tydligt och konkret verktyg, som bidrar till det vi vill uppnå: möten. För mig är odlingen ett verktyg precis som bakningen och gestaltningen och teatern och sången. Där är resultaten inte alls lika synliga. Att folk bakar och säljer små billiga kakor eller att de har jätteroligt när de spelar teater är lika viktigt för mötena. Men eftersom den yttre förvandlingen är så påtaglig med en prunkande stadsodling blir väldigt många människor 220 berörda och stannar till. Det är lätt att framkalla minnen, att tycka något, att vara delaktig. Så det är ett strålande verktyg. Men det handlar fortfarande om möten och delaktighet och medbestämmande och möjlighet att påverka. Om det här projektet får en förlängning är det väl detta som kommer att fortsätta? —  Ja, men Hidde Iyo Dhaqan kommer inte att släppa grundtanken, som säger att odlingen är fantastisk och tillför mycket, men att den


Flower Power - Om Barn i Stan och det som gror på Seved
To see the actual publication please follow the link above