Page 218

Flower Power - Om Barn i Stan och det som gror på Seved

från är de som behöver det mest. Jag minns hur det var när jag var liten. I mitt hem fanns ingenting, det fanns inte papper och penna. Ingenting. Samma sak i skolan, inget kreativt. Det var torftigt. Jag bara längtade efter att få hålla på med sådana saker. Det var det starkaste intresset hos mig. Det har tagit lång tid att reparera det där.   Barn i Stan fungerar bra, det ser man på en del av barnen som var oregerliga tidigare och nu är lugna och fungerar som människor. Tidigare for de runt och skrek. Nu kan de stå stilla och lyssna. Sedan verkar det vara en del barn som inte får komma hit. Det var några flickor som ritade fina teckningar till ridån, men en dag slutade de komma. Jag tror inte att det är de själva som har bestämt det. Jag tänker att det har med kontroll att göra, kontroll i familjen.   Jag hoppas att verksamheten efter tre år har blivit så etablerad och stabil att den kan leva sitt eget liv. I många sammanhang skapar man behov. Att skapa ett behov som detta tycker jag är positivt. Vad är det för behov? —  Barnen behöver både den stimulans och den ro som de kan finna här, så att de kan växa. Det är ett tufft område med droger och allt elände som hör till. De måste få veta att det finns andra saker att göra och sådant har de fått möjlighet till här. Många är musikaliska.   En sak som jag tycker är märklig är att flickorna kontrolleras och är snälla och duktiga medan de inte verkar uppfostra pojkarna. De får fara vind för våg. Man håller inte i pojkarna. Därför är det viktigt att vi har killgrejer här. Det behövs mer än det textila och att rita, att man verkligen får ta i och bygga och hamra. Många av flickorna putsar och fejar här självmant, man behöver inte säga till dem. Det är så inbyggt. Jag är inte van vid sådant. Jag är van vid att man gör någorlunda lika med pojkar och flickor…   Under alla år som jag jobbade med textilslöjd i skolan var det bara en pojke som tyckte att det där inte var för killar, utan enbart för tjejer, som om någon vuxen sagt så. De andra killarna tyckte det var kul. 216


Flower Power - Om Barn i Stan och det som gror på Seved
To see the actual publication please follow the link above