Page 181

Flower Power - Om Barn i Stan och det som gror på Seved

179 Bostadsbolaget Robert Rosenqvist har sedan 2007 arbetat på en nyinrättad tjänst som bosocial utvecklare på det kommunala bostadsbolaget MKB:s kontor på Seved.   —  Jag har jobbat med tonåringar i femton år som fritidsledare. Jag fick förfrågan om att arbeta på Seved just för att det var ett område som drogs med ett tungt rykte. MKB:s ambition är naturligtvis i grund och botten att höja fastighetsvärdet, men mitt hjärta slår på det sociala planet och jag fick chansen att jobba lite affärsmässigt och samtidigt driva de frågor som jag tycker är viktiga.   Att knacka dörr och gå runt och prata med de boende, det var grundbulten. Seved har ju alla förutsättningar i världen. Det geografiska läget är väldigt bra och här finns inga riktiga höghus. Det är ingen förort även om här finns en del förortsproblematik. Hur ser då förutsättningarna ut? —  Det rykte som området dras med är oförtjänt. Människorna som bor här känner att de befinner sig utanför samhället, men rent geografiskt sitter de mitt i det. Pratar jag med äldre människor, som bodde här på 70- och 80 talen, var problematiken ungefär densamma då. Då kan man ju fundera. Då är det verkligen saker som inte har fungerat, när man under 30-40 år har dragits med samma problem, med missbrukare och inbrott, med rädsla och otrygghet.   Vi har drygt 600 lägenheter i området. Hade vi ägt hela området hade vi blåst ut gårdarna och gjort om alltihop, men då hade det också förlorat en bit av sin själ. Då hade det blivit ett MKB-område och det är inte Seved.   I den del av Seved som ligger inåt centrum är omflyttningen mindre. På andra sidan, mot Lantmannagatan, är det överlag större problem i fastigheterna. Någon spelar hög musik eller släpper sin hund lös. Vi hittar stöldgods i källaren eller missbrukare som sover i trappan.


Flower Power - Om Barn i Stan och det som gror på Seved
To see the actual publication please follow the link above