Page 18

Flower Power - Om Barn i Stan och det som gror på Seved

förkastas eller förfinas. Ett öppet hus för individer i en miljö som annars är alldeles för full av grupptänkande.   Nu odlas det inte bara framför lokalen på Sevedsgatan utan även på torget och på andra gator runt hörnet och inne på gårdar där boende satt potatis och sått frön. Ett par skolor får hjälp med att göra om sin utemiljö. Det diskuteras uppväxtvillkor 16 och kvinnorättigheter och det spelas bingo och det ordnas matlag och arrangeras nördcafékvällar, där folk med specialintressen får blomma ut. Det grävs i jorden och spelas på pianot. Det sys på maskin och åks buss till stranden. Det sätts ut bisamhällen och görs hemlagad chutney. Det fixas och fikas. Det snackas och snacket går. I sin ansökan till Arvsfonden skrev Hidde Iyo Dhaqan: ”Vi vill med enkla och konkreta utgångspunkter arbeta med undersökande lekfulla processer, där nyfikenhet och skapande ger energi och möjliggör oväntade riktningar i arbetet. Projektet kan på så sätt bidra till att motverka ömsesidiga fördomar, misstänkliggöranden och främlingsfientlighet och dessutom fungera som förebild för arbetet i andra stadsdelar, städer och kommuner med liknande förhållanden… Poängen är att vi tänker i och arbetar med en långsiktig process, där projektet fungerar som igångsättare för mer långsiktig påverkan och förändring.” Efter projektens tidsålder är vi kanske på väg in i processernas. Det kan låta som en lek med ord, men det har inte alltid varit givet att saker och ting hänger samman och att rörelsen, förändringen, inte bara ska dras i gång utan också vara uthållig.   Lekfullheten är en viktig del av Barn i Stans attraktionskraft. Jag ser eller hör den inte hela tiden, inte varje dag, inte i alla möten, men den är ett grundackord. Säkert lockar den


Flower Power - Om Barn i Stan och det som gror på Seved
To see the actual publication please follow the link above