Page 176

Flower Power - Om Barn i Stan och det som gror på Seved

gräva med stor spade. De som är intresserade ger man självklart lite instruktioner, men det handlar mer om samtalen, att mötas och se vad som händer. Växer nya intressen fram? Är det bara för dagen som det är intressant eller finns det ett engagemang att bevara?   En pojke blev mycket lycklig när han en eftermiddag fick fria händer 174 att själv trava kantstenar runt en rabatt. En annan blev glad av att samla frökapslar. Många mammor stannar till och är intresserade. På sikt är det en stor rörelse på gång över hela världen med stadsodling, i många stora städer. Hur kommer det sig? —  Egentligen handlar det om att komma åt grönytor att odla på i städerna. Odlingen är bra som mötesplats och den är utomhus, den syns, det är lätt att attrahera människor.   Jag tycker att det här är ett bra projekt över huvud taget. Att man vill hitta förankringen i staden, det är jätteintressant. Jag har redan lyssnat en del på tanterna om hur det var när de var små. Det är viktigt för alla att få en förankring och ett historiskt perspektiv. Inom Barn i Stan finns potential; det handlar om att se vad barnen vill göra. Vill de åka och bada i havet, vill de odla, vill de bara sitta och prata och pyssla? Vad hoppas du att odlingen ska kunna bidra till? —  Jag hoppas att det mynnar ut i någon form av stolthet, en lokal förankring i bostadsområdet. Jag vill påverka fastighetsägarna: kan man komma in på gårdarna, kan vi odla där, kan vi göra det trevligt, kan vi få en hemmiljö som vi trivs med? Förhoppningen är att man kan hitta en metod för att jobba vidare med andra stadsområden, att väcka intresset.


Flower Power - Om Barn i Stan och det som gror på Seved
To see the actual publication please follow the link above