Page 174

Flower Power - Om Barn i Stan och det som gror på Seved

”Det är en stor rörelse på gång” Linnea Wettermark har huvudansvaret för odlingarna hos Barn i Stan.   —  Jag är miljövetare och socialantropolog och har jobbat som miljösamordnare i fastighetsbranschen, både hos HSB och MKB. Det var frustrerande att sitta på kontor och vara väldigt abstrakt och skriva miljöprogram. Jag har ett behov av att vara konkret och få tydliga och snabba resultat och vara utomhus. Jag utbildade mig i trädgårdsanläggning och studerade småskalig ekologisk odling.   Lasse och jag bollade fram en projektbeskrivning som vi la fram för miljöförvaltningen med en förfrågan om de kunde sponsra en del i en projektanställning här för att göra en utredning om social och ekologisk hållbarhet på Seved.   Odlingen blir då en metod i den här omställningen. Finns det ett intresse hos Sevedsborna av att mötas och få en förankring i sin närmiljö 172 genom att odla? Kan man få till stånd möten över kulturgränserna och mellan äldre och yngre? Vad händer när man börjar odla? Hur gör du när du odlar med barnen? —  Inför varje odlingsdag har jag planerat vissa moment, som att plantera ut vissa växter, men oftast blir det inte som man tänkt sig. Det uppstår situationer som jag kan använda pedagogiskt. Kanske hittar någon en daggmask eller en nyckelpiga. Då blir det samtal om vad de här djuren gör och hur de fungerar i kretsloppen.   Om vi ska plantera visar jag hur man ska göra och förklarar och berättar, men till stor del låter jag det vara en ”prova på”-verksamhet. Barnen ska känna sig delaktiga och själva få testa sig fram. Vi försöker att inte vara mästrande och i stället skapa en upptäcktsvärld, där barnen kan få prova hur en grep fungerar eller hur det är att


Flower Power - Om Barn i Stan och det som gror på Seved
To see the actual publication please follow the link above