Page 172

Flower Power - Om Barn i Stan och det som gror på Seved

  I sommar drar vi i gång matlag under enkla former. Under en av kvällarna blir det traditionell somalisk köttgryta där kamelköttet är utbytt mot älgkött. Det är jag som står för anrättningen! Det kommer att bli varannan vecka, drömmen är att det blir en kväll i veckan. Matlagen maximeras till 25 personer och man får anmäla sig. Man träffas vid 17-snåret, lägger 20 spänn var och går på shoppingrunda och köper in varorna. Sedan fördelar man arbetsuppgifterna, matlagning, 170 dukning och så vidare. Sedan ska man diska och göra rent som i vilket fungerande hem som helst. Det är en förhoppning att också få med några av seniorerna.   Det finns en önskan om samvaro, tillhörighet, gemenskap. Den finns ju. Den uttrycks när någonting händer. Känner du dig stressad av tempot i projektet, att det går långsamt? —  Nej, jag gör inte det. Arvsfonden har läst vår ansökan, vi har lovat att försöka uppnå vissa mål. Än så länge anser jag att vi har uppnått alla mål som vi har satt upp.   Är det så att det sista dagen år tre finns en fungerande verksamhet här och berättelser av olika slag och någonting som lever och en efterfrågan så har vi ju vunnit. Nej, det är inte sådant som stressar mig. Att vi måste vara duktiga finns inte på kartan hos mig. De mätbara målen kommer vi att klara med råge. Det är redan klart. Men även i verksamheter med mer konkreta mål än våra finns det friktioner. Nu måste det komma i gång ett schema inför hösten. I sommar måste det hända mycket. Kan vi få transformatorstationen på Sevedsplan att bli vacker och grönskande tillsammans med ungdomarna?   Jag är inte stressad av verksamheten eller förankringen i området, inte vad gäller riktningen. Men det är mitt ansvar att få med mig gänget på båten. Det känns som att alla har löst biljett, men kanske inte riktigt har resmålet klart för sig. Riktningen ska vi i alla fall ha ett hum om. Vad är det för farkost och vilka bjuder vi? Det här är lite som att segla på öppet hav. Vi måste fungera ihop.


Flower Power - Om Barn i Stan och det som gror på Seved
To see the actual publication please follow the link above