Page 169

Flower Power - Om Barn i Stan och det som gror på Seved

Är det ett problem för dem att det finns män i lokalen? —  Nej. Vi har suttit och pratat om det och Nasra säger att eftersom vi gör som vi gör och vill ha det öppet för alla är det bara en av hundra kvinnor som vi missar genom detta. Vår verksamhet handlar om möten och då är det svårt att exkludera alla män. Nasra tror snarare att det är bra.   När vi pratade om vad som är viktigt för området har det varit väldigt mycket infrastruktursatsningar sedan slutet på 60-talet. Betong, plattor, vägar, fasader. Det har varit mycket död yta och arkitektur som har dominerat. Det har varit lätt att besluta om för politiker och tjänstemän. Den kanske viktigaste ingrediensen, det vill säga naturen, 167 har ju inte alls legat på stadsdelsnivå.   Vi har nu långt gångna planer på att teckna avtal med Malmö stad om att ta över skötseln av vissa saker här. Som torget. Vi har börjat prata med MKB och kanske finns det andra fastighetsägare som är beredda att gå in med pengar. Kanske vill de också ha lite levande pilestaket eller solrosor eller stockrosor? Det verkar ju fungera, ta i trä, när barn, unga, mammor och i vissa fall pappor är med och planterar och fixar. Det verkar som om respekten då är större än för de här järnkrukorna med färdigplanterade blommor som körs ut av Kommunteknik. De rycks ju upp ganska snart.   Här finns också en hel stab av 80-talister på kö som vill gerillaodla. Om man tecknar avtal kan de få ha lite gerillaodling på Seved. Tanken är att vi ska ha en fest i september. En skördefest kan bli en intressant tradition: Harvest på Seved. Nota bene, Barn i Stan kommer att fortsätta efter år tre för det händer så mycket under den här resans gång. Vi kan inte bara ha någon statisk verksamhet med fokus på målgrupper under tre års tid och sedan gör man en utvärdering som konstaterar att hade vi lyssnat på det omgivande samhället hade vi gått åt ett annat håll. Så kan vi inte göra. Vi måste redan nu planera för att kunna fortsätta med en ny verksamhet, kanske med nya samarbetspartners. Behovet av det som Barn i Stan erbjuder är mycket stort. Jag har åtminstone ett sexårsperspektiv, det sträcker sig minst tre år längre än det här projektet.


Flower Power - Om Barn i Stan och det som gror på Seved
To see the actual publication please follow the link above